Výběr poplatků za komunální odpad

Poplatek za komunální odpad činí:

- za poplatníka 650,- Kč / rok
- za rekreační dům 650,- Kč / rok


Dle obecně závazné vyhlášky 1/2020 se poplatek hradí za každého občana přihlášeného k trvalému pobytu.


Z důvodu současné situace kolem koronaviru nebude poplatek vybírán hotově, ale upřednostňujeme bezhotovostní úhradu:

bankovní spojení: číslo účtu: 23923131 / 0100


odpady VS 1337 + čpPoplatek za komunální odpad je splatný do 31.3.2021.


Pokud je někdo, kdo nemá bankovní účet a bylo by to pro něho problematické, tak poplatek vyzvedne přímo u něj starosta obce v prvním květnovém týdnu.